Giới Thiệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Liên

211/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Tel: 0084 28 39970044

Fax: 0084 28 38453928

Email: sales.hailien@hailien.com.vn

Hotline: +84.8.3997.4043

© coppyright 2010 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Liên
211/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Tel: 0084 28 39970044
Fax: 0084 28 38453928
Email: sales.hailien@hailien.com.vn